HİZMETİNİZDEYİZ 18001, HACCP KALİTE BELGELENDİRME İŞLEMLERİNİZ İÇİN ARAYIN TEL: 0212 660 96 57

DİKKAT SAHTE BELGE UYARISI VE BASILAN BELGE ÖRNEKLERİ

 

A kalite Danışmanlık

www.Akalite.com ve info@akalite.com ismimizin bulunduğu firmamız ile uzaktan yakından alakası olmayan aşağıda yer alan belgeler sahte belgelerdir. Firmamız kesinlikle A kalite ünvanıyla belge basmamaktadır. Adımızı kullanarak pazarlama girişiminde bulunan şahıslara itibar etmeyiniz.

  1. iso 9001 - iso 14001 - iso 18801
 
iso 18001 OHSAS Deneyimli danışman ekibiyle profesyonel Hizmet sunar. 
iso 14001 Kalite sistemleri denince ilk akla gelir.
iso 22000 Firmaların kurumsallaşma surecine katkı sağlar.
iso 9001 Firmaların performanslarını iyileştirmek için yol gösterir.
tse belgeleri Firmalara kamu ve özel İhalelerde rekabet gücü sağlar.

 

ISO KALITE BELGELERI

Ayrıntılı Bilgi Edinmek İçin Tıklayınız...


ISO 9001
ISO 22000 -HACCP
ISO 14001
ISO 18001 OHSAS
ISO 17025
ISO 13485
ISO 17799
SA 8000

 

CE VE TSE BELGELERI

Ayrıntılı Bilgi Edinmek İçin Tıklayınız...

 
TSE STANDARDI
TSEK STANDARDI
iMALATA YETERLİLİK
HYB YETERLİLİK


CE MARKALAMA

 

 

GOST-R BELGELERI

Ayrıntılı Bilgi Edinmek İçin Tıklayınız.


GOST-R BELGELERİ
 
UKR SEPRO BELGESİ
RED MEKTUBU
YANGIN BELGESİ
HİJYEN BELGESİ  

 

DİGER BELGELER

Ayrıntılı Bilgi Edinmek İçin Tıklayınız...


GARANTİ BELGESİ

SATIS SON.YETERLILIK
CALISMA/OTURMA IZNI
MARKA TESCİL
PATENT TESCİL

KAPASITE RAPORLARI
SANAYI SICIL BELGESI
YERLİ MALI BELGESİ

Ana Sayfa | Hakkımızda | iso 9001 | iso 14001 | iso 22000 | Ohsas | Ce | Kapasite raporu | TSE | Referanslar | İletişim

Copyright © 2007-2009 A KALITE PROFESYONEL DANISMANLIK
Tasarım : A KALITE

 

ISO 9001

ISO 9001 Belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda kısa vadelidir. ISO 9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır. Hal böyle olunca ıso 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgeleri Kuruluşun uluslararası standartlarda hizmet verdiğinin kabul görmüş açık bir delili niteliğindedir. Globalleşen dünyamızda artan rekabet şartları, ekonomik gelişmeler, Sürekli danışmanlık faaliyetleri konusunda anlaştığımız firmalarda kurulacak sistemlerin kopya sistemlerden uzak, müşteriye özel destek ve ihtiyaçlarını, danışmanlık ve eğitim programlarıyla karşılamak amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir ve periyodik zamanlarda takibi yapılır. 1. Üst Yönetim ile görüşme, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Müşteri portföyü ve şirketin yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınması. Eğitim ihtiyacının ve tarihlerin belirlenmesi 2. Şirket organizasyonunun yapılması. Organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi, 3. Kalite Politikasının, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi ve bunla beraber ana süreçlerin ve ana süreçlere bağlı alt süreçlerin belirlenmesi 4. Vizyon misyonla ve kalite politikası ile tutarlı Kalite Hedeflerin Belirlenmesi 5. Organizasyondaki personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarıyla beraber ürün kalite planlarının yazılı hale getirilmesi yazılı hale getirilmesi 6. Belirlenen proseslerin dokümante edilme şeklinin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi (Örnek: proses haritaları, proses kalite planı, iş akış diyagramları vb.) 7. ISO 9001 standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü Prosedürlerin yazılı hale getirilmesi 8. ISO 9001 standardın ürün gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi 9. ISO 9001 belgesi için gerekli Form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı 10. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ait El Kitabının hazırlanması ve hazırlanan tüm dokümanların uygulama öncesi sorumlularınca okunarak gözden geçirilmesi ve varsa gerekli değişikliklerin yapılması. (Kalite El Kitabı yaklaşık 25 sayfa olup şirketin kaliteye bakış açısını ve yapılan bütün faaliyetlerin özetini anlatan bir dokümandır.) 11. Üretim personeli ve çalışan diğer personele ISO 9001 belgesi ile ilgili Bilgilendirme eğitimin düzenlenmesi 12. Üretim personeli ve çalışan diğer personele Kalite Politikası Kalite hedefleri ve ıso 9001 Kalite Yönetim sistemi dokümantasyonu hakkında bilgilendirme eğitimin düzenlenmesi 13. Kalite Yönetim Sistemi (ıso 9001) Dokümantasyonun Onaylanmasını Müteakip Uygulamanın Başlatılması 14. Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve doküman kontrol sisteminin denetlenmesi 15. Tedarikçilerin ilgili kriterler paralelinde değerlendirilmesinin yapılması 16. Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması (Müşteri anketleri) Ve müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması 17. İso 9001 belgesi Ürün-Hizmet planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin ve uygulamaların yapılması 18. Kalibrasyona tabii İzleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması 19. Yıllık eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan iç eğitimlerin belirlenmesi ve programlara dahil edilmesi 20. Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti ve uygulamaların yapılması 21. İç tetkik sorularının hazırlanması ve İç tetkik planının yapılması 22. ISO 9001 KYS Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi 23. Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi 24. Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması 25. İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi 26. Yönetiminin Gözden Geçirme Toplantısının planlanması, Yönetiminin gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve sistemin değerlendirilmesi 27. Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması Belgelendirme denetimine girilmesi ve tetkik sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması Bu zorlu yolda A KALITE DANIŞMANLIK ve EĞİTİM MERKEZİ TİC. LTD. ŞTİ. olarak sizlere; Yönetim Danışmanlığı, CE Markalama, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO/TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi, Çalışma Ruhsatı, Gıda Üretim İzni, İşletme Belgesi, Kapasite Raporu, TSE Ürün Belgelendirme, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik, ÇED, Emisyon gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekten onur duyacağımızı belirtir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

ISO YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 9001 Kalite Belgeleri

ISO 18001(OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ iso9001 ISO 16949 OTOMOTİVDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ iso9001

ISO 9001 Kalite kalite belgesi

IS0 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından geliştirilerek yürürlüğe konulan, işletmelerin yönetim sistemlerine belirli şartlar getirmiştir. üretim veya hizmet çalışmalarında verimliliği ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, müşteri şartlarının karşılanmasını ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır. iso9001
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ;
HİZMET İÇERİĞİMİZ
GİRİŞ
SERİSİ STANDARTLARIN GELİŞİMİ
KALİTE TEMEL KAVRAMLAR
STANDART MADDELERİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PRENSİPLERİ ISO 9001 HİZMET İÇERİĞİMİZ
A KALITE olarak iso 9001 konusundaki hizmetlerimiz aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmuştur.

Iso 9001 danışmanlık

:danışmanlık hizmeti; henüz yeni kurulmuş veya daha önce kurulmuş fakat sistem belgesi bulunmayan veya sistem belgesine sahip firmalara tarafımızdan iso 9001 sisteminin kurulumu, yeniden kurulumu veya performansının artırılması amacı ile verilen bir hizmettir.

danışmanlık hizmet detayları ;

Dokümantasyon yapısının oluşturulması;

Bu aşamada, KYS Standardına uygun olarak; Kalite el Kitabı, Görev Tanımları (Organizasyon El Kitabı), Prosedür, Proses, Planlar, Talimatlar, Formlar, Listeler gibi dokümanlar oluşturulacaktır.

Kapasite raporu

KYS Temel Eğitimi KYS İç Denetçilik Eğitimi Dokümantasyon Eğitimi

Oluşturulan dokümantasyonun uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi

Bu aşamada sisteminiz için oluşturulmuş dokümanların uygulamaları gerçekleştirilecek ve proses performans kriterlerine ve hedeflere yönelik istatistiki çalışmalar için veriler toplanacaktır.

İç Denetim

Yapılan uygulamaların KYS standardına uygunluğu iç dedetim faaliyeti ile kontrol edilecektir.

Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı ve raporlama

Yılda en az bir defa yapılması gereken Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantısı yapılacak ve kalite kuruluna kalite sistemi üst yönetim tarafından gözden geçirilecektir.
A KALITE olarak iki ana başlıkta, ISO 9001 KYS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi ve iç tetkikçi (denetçi) eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimleri müşterilerilerimizden gelen taleplere göre Kartal Merkez ofisimizde, otellerde, müşterilere ait ortamlarda vb. Mekanlarda A KALITE DANIŞMANLIK uzman eğitimcileri ile vermekteyiz. ile ilgili eğitim başlıkları ve eğitim detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Iso 9001 sistem tamiri :

Daha önce kurulmuş olan iso 9001 sisteminin uygunluğu ve verimliği değerlendirilir ve gerekli revizyonlar yapılarak sistem verimli hale getirilir.

ISO 9001 Temel Ve Dokümantasyon Eğitiminin AMACI :

ISO 9001 Temel Ve Dokümantasyon Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firma veya öğrenmek isteyen bireysel katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Kalite Yönetimi Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Kalite politikası ve kalite hedefleri, Kalite El Kitabı, standardın öngördüğü zorunlu prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını sağlayacak bilgileri vermektir Eğitim sonunda katılımcılar, Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Temel Ve Dokümantasyon Eğitim KAPSAMI : Kalite Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açılımı. • ISO Nedir? • Kalite sistemlerinin gelişimi • Diğer Standartlarla Bağlantı • :2000 Standart şartlar • Kalite Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı • Kalite El Kitabı -Prosedürler • Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, ...vs) • Doküman ğitimler İçin: 2–4 Kişilik gruplara %10, 5 Kişi ve üzeri gruplara % 20, öğrencilere %20 indirim uygulanır.
sektör ayrımı olmaksızın tüm firmaları ilgilendiren ve tüm firmaların sahip olabilieceği bir kalite yönetim modelidir. sistemi firmadaki bütün süreçleri düzenler ve dokümantae edilmesi süreçler arasındaki ilişkilerin kurulmasını ve kalitenin yönetim sistemi anlayışı ile yönetilmesini sağlar. belgesi (sistemi) ürün yada hizmet için alınmaz, ürün yada hizmetin meydana gelmesini sağlayan sistemi oluşturmak için alınan bir belgedir. ISO kelimesi Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization)'nun baş harflerinin kısaltılması ile oluşmuş bir kelimedir. ISO 1947 yılında kurulmuş olup, merkezi Cenevre’dedir. ISO nun kuruluş amacı tüm dünyada geçerliliği olacak standartları oluşturmak ve bu standartlar aracılığı ile global entegrasyonu sağlamaktır. belgesi almış bir firma için müşteri memnuniyetini sağlayacak bir sistem kurmuş bu sistemi geliştiren ve devamlılığını güvence altına almış diyebiliriz. ISO iso 9001 vb. Yönetim sistem standartlarını ortalama olarak beş yılda bir gözden geçirir ve bu gözden geçirme sonrasında yeni standar yayınlanır, yeni yayınlanan standarda genellikle iso tarafından yayınladığı yılı da belirten versiyon numarası verilir. Örneğin gibi.

ISO 9000 SERİSİ STANDARTLARIN GELİŞİMİ

ISO 9000 Serisi Standartların Gelişimi:

Kalite standartlarının çok eskilere dayanmakla birlikte standarlaşma anlamıdan ciddi adım sayılacak dönem ikinci dünya savaşı ile başamaktadır. Amerikan ordusu,yaptığı alımlarda kaliteyi sağlayabilmek için standartlarlaşma konusunda çalışmalar yapmış ve Amerikan Askeri Standartları (US Military Standarts) ortaya çıkmıştır.

TEMEL KAVRAMLAR

Kalite Nedir? Kalite = Amaca uygunluk Kalite ve Yönetim sistemleri esasları ve sözlüğündeki tanım ‘’Kalite ; ana karakteristikleri oluşturan bir bütünün istekleri karşılama derecesidir. ‘’Müşteri isteklerinin karşılanma derecesidir’’

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Bir kuruluşu yönetmek ve işletmek için bir yandan müşterilere odaklanırken diğer yandan tüm diğer paydaşların ihtiyaçlarını göz önüne alarak performansı uzun vadede sürekli geliştirmeyi amaçlayan, kapsamlı ve temel bir kural ya da inançtır.

ISO Nedir ?

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatıdır ( ( ISO ) International Standards Organization) ve 1947 yılında CENEVRE’de kurulmuştur.

Standart Nedir ?

Standardizasyon Kuruluşunca çalışmaları yapılarak, ürün, hizmet, ve deneylerle ilgili mevzuatların da hazırlanması ve yayınlanması sonucunda ortaya çıkan dokümanlardır.

ISO 9001 Standardı

1987 YILINDA (ISO) Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunca, Uluslararası Geçerliliği olan bir standart şeklinde hazırlanarak onaylanan, yayınlanan ve tüm dünyada uygulanan bir“KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ” Standardıdır. Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. Ürün: Bir prosesin sonucu. Sistem: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı. Kalite Politikası: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi. Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet. Verimlilik: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki. Kalite Kontrol Nedir? ‘’Bir ürün veya hizmetin istenilen niteliklerde olup olmadığının kontrolüdür’’ Kalite Güvence Nedir? Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni ağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır .

ISO 9001:2000 KYS Standart Maddeleri

1.KAPSAM 2. iso 9001:2000 ATIF YAPILAN STANDARTLAR 3.TERİMLER VE TARİFLER 4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 5.YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.3 KALİTE POLİTİKASI 5.4 PLANLAMA 5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 6.KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6.2 İNSAN KAYNAKLARI 6.3 ALT YAPI 6.4 Ç iso 9001:2000 ALIŞMA ORTAMI 7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME 7.4 SATIN ALMA 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ 8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL 8.2 İZLEME VE ÖLÇME 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 8.4 VERİ ANALİZİ 8.5 İYİLEŞTİRME

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

TS EN ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından ululararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.

OHSAS iş güvenliği

ISO 18001 (OHSAS) İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

OHSAS 18001 Yönetim Sistemi; İşçi Sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir standart’tır.ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İşletmelerde ortaya çıkabilecek kaza ve diğer tehlikeli durumları analiz ederek gerekli önlemlerin alınması ile çalışma ortamını güvenli hale getirmeyi amaçlayan sistemli çalışmalar bütünüdür. Ts 18001 ohsas belgesi nin ayrı bir standart olarak yayınlanma gereği ve bunun kurumsal firmalar tarafından uygulanması ıso 9000 kalite yönetim sistemi temeline dayanmaktadır. ISO 9001 kalite belgesine sahip bir kuruluş dış müşteriyi tatmin etme yanında, iç müşterinin de (sosyal paydaşlar) tatminini öngörmesine rağmen, gerçek de kuruluşlarda tepe yöneticileri iç müşteriyi, yani, başka bir deyişle çalışanlarını genellikle ihmal etmektedir. Dolayısıyla, sağlıksız ve yetersiz güvenlik koşullarında çalışanlardan kaliteli ürün ve hizmet alınamayacağı çok açıktır. Bu neden de, (İSİG)' in günümüzde bir yönetim sistemi olarak ele alınmasının gerekçesidir. Diğer taraftan, artan küresel rekabette tüm çalışanların katkısıyla konumlarını güçlendirmek isteyen işletmeler, OHSAS/TS 18001 , İSİG yönetim modeli kurmakta ve bunu mevcut kalite sistemleri ile ilişkilendirmektedir. TS EN 18001 belgesi ; bu konuda danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği iso9001

HACCP

HACCP ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standard olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır. ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılının son çeyreğinde yayınlanan ISO 22000 standardının çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standartların yerini alabilecek ve Dünya'da ISO 9000 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngürülmektedir. TS 13001 belgeli firmalar ISO 22000 belgesine geçiş yapabileceklerdir. ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri, katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar ve paketleme firmaları da dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar.ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİGıda üretiminin ilk aşamasından tüketiciye ulaşmasına kadar her safhada gıda güvenliğini etkileyebilecek riskleri belirleyip bu riskli noktalarda önlemler alarak ve koşulları sürekli denetleyerek gerektiğinde de müdahale ederek sağlıklı gıda üretimini ve tüketiciye sunulmasını amaçlayan kalite yönetim sistemi standardıdır.
Entegrasyon : ISO 22000 tek başına kurulabilmektedir. ISO 22000, diğer HACCP standartları gibi belgelendirme amacıyla kullanılmak üzere yayınlanmış olup, firmadaki ISO 9000, ISO 14000 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre kurulabilmektedir. Entegrasyonu kolaylaştırmak için ISO 22000'in madde sıralaması ISO 9000'e benzetilmiştir

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 Nedir – Neden Önemlidir? Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır. ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslar arası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır. ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır. ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuştur.IS0 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Çevresel risk ve fırsatların farkına varılmasını ve verimli bir şekilde yöneltilmesini amaçlar, bunun yanında; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sırasında çevreye verecekleri zararları en aza indirmeyi sağlayacak yönetim politikalarının oluşturulmasını sağlayarak kuruluşun uluslararası alanda ve kamuoyu nazarında saygınlığını artırır.

ISO/TS 16949 OTOMOTİVDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ iso9001

ISO/TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi Nedir? iso9001

Otomotiv endüstrisi tedarikçileri yönetim sistemi olan ISO/TS 16949; otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı bir standarttır. otomotiv sektöründe ve yan sanayisinde sürekli iyileştirilmeye dayanan, hataları önlemenin önemini vurgulayan, tedarik zincirindeki değişkenlikleri ve ziyanı azaltan temel kalite sistemlerinin geliştirilmesi ile oluşturulmuştur. ISO 16949 OTOMOTİVDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kuzey Amerikan QS–9000 Standardı ile Avrupa otomotiv standartlarını (Alman VDA 6.1, Fransız EAQF, İtalyan AVSQ gibi) sentezleyerek yeni bir standart olarak benimsenmiştir.

Tıbbi Cihazlar için Kalite Sistemi ISO 13485

iso9001 Tıbbi Cihazlar için Kalite Sistemi (EN 46001 / ISO 13485) nedir ?

ISO 13485 BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ iso 13485 belgesi standardı ISO 13485’in son versiyonu olup, ISO 9001 proses yaklaşımı modelini esas almaktadır. ıso 13485 belgesinin alınabilmesi için A KALİTE DANIŞMANLIK VE EĞİTİM uzman danışmanlarla kalite bilincinin arttırılması için sizlere danışmanlık hizmeti vermekten memnuniyet duyacaktır. ISO 13485;Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukların gereklerini yerine getirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, şirket içi verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir. EN 46001 / ISO 13485 Yönetim Sistemi ISO 9000 Kalite Yönetim istemi gereklilikleri de dahil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için ek özel şartları içermektedir
ÜRÜN VE HİZMET BELGELENDİRME CE MARKALAMA GARANTİ BELGESİ TSE MARKALAMA GOST R Red mektubu UKRSEPRO

CE İŞARETİ

CE İŞARETİ NEDİR?

CE İŞARETİ CE İşareti A KALİTE; DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA firmanıza direktiflere uyum teknik dosya hazırlama ürünle ilgili standartların belirlenmesinde “CE BELGESİ ALMAK İÇİN NELER YAPMALIYIM?” sorusunun cevabını vermeye yardımcı olacaktır. Aşağıda adı geçen direktifler konusunda danışmanlık hizmeti veren firmamız size usulüne uygun ce işareti belgelendirme yapma fırsatını tanıyacaktır. Ce işareti konusunda danışmanlık hizmeti veren firmalar direktife uyum konusunda firmalara yol göstermektedir. CE işareti CE BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR CE markası, Avrupa'ya ürün satacak tüm sanayiciler için, sorunsuz pazar oluşturmak için bir anahtardır.

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ NEDİR?

İLK MÜRACAAT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER : · İthal edilecek M1 sınıfı araçlarda (binek otomobilleri) ithalatçı firmanın yetkili mühendisi tarafından tasdik edilmiş AT Tip Onay Belgesi aranır. AT Tip Onay Belgesi olmayan M1 ve M1 sınıfı dışındaki araçlarda ise Bakanlığımızca verilen Ulusal Tip Onay Belgesi aranır. * Elektrik sayaçları için Bakanlığımız Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğünden alınan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Sistem Onay Belgesi”, VİZELER SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER * Dilekçe, * Bakanlıkça onaylanmış garanti belgesinin aslı, * Firmaya ait imza sirkülerinde değişiklik varsa yeni sirkülerin noter tasdikli örneği, * Tüketicilere verilmek üzere hazırlanan garanti belgesi örnekleri, (Daha önce Bakanlığımıza ibraz edilmemiş ise) * Mevcut Garanti Belgeleri için 01.01.2002 tarihinden itibaren yapılacak vize başvurularında, TRKGM-2001/6 sayılı Tebliğ’de belirtilen hususları içeren Bakanlıkça bastırılmış garanti belgeleri ile değiştirilecektir. Garanti Belgesi, imalatçı veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için düzenlenen ve malın garanti süresi içinde satıcı ve tüketicinn yükümlülüklerini gösteren belgedir.GARANTİ BELGESİ,meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle ücretsiz olarak tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin taahhüt eder.

TSE BELGESİ NEDİR?

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ( TSE Markası Kullanma Hakkı)

TSE MARKASI

TSE Standart Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri Belgelendirme faaliyetleri çeşitli anlaşmalar ile yakın işbirliği içinde bulunduğumuz ülkelere kolaylıkla ürün satmak isteyen yabancı firmaların da ilgisini çekmektedir. Bugüne kadar, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Singapur, Srilanka, Suudi Arabistan, Taiwan, Tayland, Endonazya, Malezya, Slovenya, Brezilya, Bosna Hersek, Yunanistan ve daha birçok ülkede faaliyet gösteren firmalarla sözleşme imzalanmıştır TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli) 2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) 3- Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde) 4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme. MÜRACAAT FORMU İÇİN BİZİMLE TEMASA GEÇİN TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır. Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. İmalata Yeterlilik Belgesi ÖrneğiTürk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirtir. iso9001 TSE MARKASI akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde

GOST R

GOST R NEDİR?

Urun ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazi urun ve hizmetlere zorunlu, bazi urun ve hizmetlere istek uzerine yapilmaktadir. G2ost R sertifikasinin zorunlu alinmasi gereken urun ve hizmetlere sari renkte sertifika, istek uzerine alinmasi gereken urun ve hizmetler icin ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Rusya devlet standartlarinin 30 Temmuz 2002 yilinda No:64 "Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan urun ve hizmetler kanununa" istinaden urun ve hizmetlere sari renkte Gost R sertifikasi alinmasi zorunludur. Gost R sertifikasi, urunlerin Rusya Devleti tarafindan akredite edilmis laboratuarlarda test edilerek ve test protokolune istinaden devlet tarafindan akredite edilmis sertifika merkezleri tarafindan verilmektedir. Eger urun ve hizmetlerin GOST-R uygunluk belgelendirilmesinden haric Yangin ve Hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise, Rusya MCS Bakanligi 08 Temmuz 2002y. No:320 "Yangin belgelendirilmesi icin zorunlu olan urunler" ve Rusya Devleti Hijyen standartlari 15 Agustos 2002y. No:325 "Hijyen belgelendirilmesi icin zorunlu olan urunler" kanunlarina istinaden once Hijyen ve Yangin belgeleri alindiktan sonra GOST-R kalite belgesi verilmektedir. GOST- R Sertifikaları Hangi Bolgelerde Geçerlidir? GOST-R Belgesinin Resmi olarak gecerli oldugu ulkeler: Rusya Federasyonu GOST- R sertifikasinin etkili oldugu ulkeler: Beyaz Rusya ( Belarusya ), Ozbekistan, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Tacikistan, Kirgizistan, Turkmenistan GTIP Numarasi ne demektir? "Gumruk Tarife Istatistik Pozisyonu" Turk Gumruk Tarife Cetveli'nde kullanilan 12 basamakli bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakami Dunya Gumruk Orgutu'ne uye tum ulkelerce kullanilan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklaturu kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birligi ulkeleri tarafindan kullanilan Kombine Nomanklatur (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farkli vergi uygulamalarimiz nedeniyle acilan pozisyonlari gosteren kodlari, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarini gostermek icin kullanilmaktadir.

UKR SEPRO

UKRSEPRO NEDİR?

Ukrayna'da halen gecerli olan Kalite Belgesidir.Sovyetler Birligi'nin dagilmasindan sonra, Ukrayna mevcut GOST sistemini baz alarak kendi Kalite Standartlarini Rusya'dan ayri olarak gelistirmistir. Ukrayna Kalite Sertifikasi ( UkrSEPRO ), GOST'a sistem olarak benzer ozellikler gostermesine ragmen uygulamada ve mevzuat yonuyle farkliliklar gostermektedir Ukrayna Ukrsepro Sertifika Turleri UkrSEPRO cesitlemesi daha cok hangi sure icin verildigi ile alakalidir: Bir yil icin verilen UkrSEPRO: Firma urunleri incelenmeden, yalniz teknik dokumantasyon incelemesiyle verilir. Bu belgenin alinabilmesi icin firmanin ISO 9000 Kalite Guvence Sistemine sahip olmasi gerekmektedir. Urunlerin Ukrayna normlarina uygunlugu kontrol edilir iki yil icin verilen UkrSEPRO: Uretim yerinde yapilan inceme ve bunun sonucu duzenlenen tutanak ile belli urunler icin verilen sertifika tipidir. Bunu alacak olan firmalarda ISO 9000 serisine sahip olma sarti aranmamaktadir. Bircok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Urunlerin Ukrayna normlarina uygunlugu kontrol edilir. Bes yil icin verilen UkrSEPRO: Firmanin sistemi uzerinde ve uretim yerinde yapilan inceleme sonucunda duzenlenen tutanak ile belli urunler icin verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alinabilmesi icin firmanin ISO 9000 Kalite Guvence Sistemine sahip olmasi gerekmektedir. Urunlerin Ukrayna normlarina uygunlugu kontrol edilir. Ukrayna Ukrsepro Sertifikasi Basvurusu Icin Gerekli Belgeler
TESCİL HİZMETLERİ MARKA TESCİLİ PATENT TASARIM TESCİLİ FAYDALI MODEL

Marka Tescili

Marka Tescili Nedir?

Hangi sektörde iş yapıyor olursanız olun, ticari itibarınızın yükselmesi ve rekabetçi ortamda fırsatçılara imkan vermemek için firma adınızı veya markanızı Türk Patent Enstitüsün 'de tescil ettirmelisiniz. A KALİTE DANIŞMANLIK olarak firma adınızın sizden önce tescil edilip edilmediğini ücretsiz olarak kontrol ettirmekteyiz. Firmaların kuruluşları esnasında Ticaret Siciline ünvanlarını tescil ettirmeleri Markalarının Tescilli olması anlamını taşımayıp, aynı ünvan altında bir çok firma küçük farklılıklarla Ticaret Siciline tescil edilebilir. Marka Tescilinde yetkili tek otorite Türk Patent Enstitüsü’dür. Bilgi almak için veya markanızı kontrol ettirmek için bize sitemizdeki iletişim bölümümüzden veya 0212-660 96 57 nolu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyecek en önemli ve güçlü kanuni yoldur.Marka tescili Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir

Patent

Patent Nedir?

Patent Bir buluş için iso9001 buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Tasarım Tescili

Tasarım Tescili Nedir?

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarımı kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır; “Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.” Tasarm Tescili ile Korunan Nedir? iso9001 Tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

FAYDALI MODEL

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ( TSE Markası Kullanma Hakkı)

Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ'lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.iso9001

EĞİTİMLER

ISO 9001 KYS Temelve Dokümantasyon Eğitimi ISO 9001 KYS İç Tetkik Eğitimi ISO 14001 ÇYS Temel Eğitimi ISO 14001 ÇYS Temel ve Dokümantasyon Eğitimi ISO 14001 ÇYS İç Tetkik Eğitimi TS EN ISO 22000 GGYS Temel Eğitimi ISO 18001 OHSAS Temel ve Dokumantasyon Eğitimi ISO 18001 OHSAS İç Tetkik Eğitimi ISO/TS 16949 KYS Dokümantasyon Eğitimi ISO/TS 16949 KYS İç Tetkik Eğitimi TS EN ISO 19011 Tetkikçilik Eğitimi TS ISO/IEC 27001 BGYS Temel Eğitimi TS EN ISO 13485 TC KYS Temel Eğitimi SA 8000 SS Temel Eğitmi

UKR SEPRO

UKRSEPRO NEDİR?

UKRSPEPRO Her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bugün için TSE ve ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Belgeleri bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke içinde ukrsepro sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır iso9001
TESCİL HİZMETLERİ MARKA TESCİLİ PATENT TASARIM TESCİLİ FAYDALI MODEL

Marka Tescili

Marka Tescili Nedir?

Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyecek en önemli ve güçlü kanuni yoldur.Marka tescili Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir iso9001
İŞLETMELER İÇİN GEREKLİ BELGELER İşletme Belgesi Çalışma Ruhsatı ÇED Raporu Gıda Sicili iso9001 Gıda Üretim İzni Kapasite Raporu iso9001 Emisyon İzni İtfaiye Raporu Deşarj İzni Risk Analizi iso9001

İŞLETME BELGESİ

İşletme Belgesi

İşletme Belgesi alınması işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78'inci maddesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yürütülür.İşletme Belgesi alınması sürecinde ilgili yönetmeliğe göre yapılmaktadır. iso9001

ÇALIŞMA RUHSATI

Resmi Gazetede

Resmi Gazetede 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin Yönetmelik, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektedir. Çalışma Ruhsatı Belediye sınırları içerisinde Belediyeler Tarafından belediye sınırları dışında ise İl Özel İdareler tarafından verilir.iso9001

ÇED RAPORU

ÇED BELGELERİ

ÇED BELGELERİ Şirketlerin faaliyetlerinin çevre üzerinde yapabilecekleri etkilere göre, yatırımın cins ve kapasitesine göre alınması gereken zorunlu belgelerdir.

GIDA SİCİLİ

Gıda Sicili Gıda

Gıda Sicili Gıda maddeleri üreten işyerlerinin ürettikleri ürünlerin ve bu ürünlerin bileşiminde bulunan maddelerin kaydedildiği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının nezdinde tutulan sicildir. 560 sayılı KHK'nin 5 inci maddesinde Gıda Sicili;iso9001 "Gıda maddeleri üreten işyerleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığının düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak, imal ettikleri gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tescil ettirerek izin almak zorundadır. Gıda Tescil belgesindeki bilgiler ilgililerce gizli tutulur.

GIDA ÜRETİM İZNİ

Gıda Üretim İzninin amacı

Gıda Üretim İzninin amacı; gıda maddelerinin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işletme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamaktır.Gıda Üretim İzni üretici ve tüketici menfaatleriyle, halk sağlığını korumak üzere, gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler, mamul ve yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi olanak sağlar.iso9001

KAPASİTE RAPORU

Kapasite raporu düzenleme

KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT SIKÇA SORULAN SORULAR • Kapasite raporu alabilmek için firma en az kaç işçi çalıştırıyor olmalıdır? Merkezi İstanbul’da olup muharrik kuvvet kullanan ve üretimde çalışan (ortaklar hariç) en az 1 işçisi bulunan firmalar kapasite raporu alabilir. •İşyeri adresi değiştiğinde ne yapılmalıdır? İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu iptal edilir ve yeni adresin İstanbul Sanayi Odası Üye İlişkileri ve Kapasite Şubelerine bildirilmesi gereklidir. Yeni adres için yeni Kapasite Raporu müracaatı yapılır. • İstanbul İlçe Ticaret Sicil Memurluklarınca verilen nevi ve unvan değişikliğinde ne yapılmalıdır? İstanbul Sanayi Odası Üye İlişkileri Şubesi’nce firma bilgilerine ait bu değişiklikler şubemize bildirildikten sonra mevcut rapordaki işyeri adresi değişmemişse, makina parkı muhafaza ediliyorsa yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılır, aksi halde yenilenmesi için müracaat edilir. Yeni ticaret sicil no'su verilmişse rapor yenilenir. • Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır? (212) 660 96 57 / 466 33 28 numaraları arayınız.Kapasite raporu düzenleme Ticare ve Sanayi odalarının yetkisinde olup Odalar ve Borsalar Birliğince onaylanır Kapasite raporu imalatcı firmanın sermaye yapısını, makina ve techizat dökümanını personel kadro yapısını, fabrika m2 ölçümlerini, imalat girdilerini ve üretim adet ve diğer ölçümlerini içeren dökümantasyondur. Kapasite Raporunun gerekli olduğu kurumlar TSE Belge işlemlerinde, İhale şartnamelerinde, İmalat ta kullanılıp Dahilde işleme izin belgesine bağlı (İhraç kayıtlı) ithal edilecek mal ve malzemelerin belirlenmesi ölçümlendirilmesinde ayrıca Sanayi Tarifesinden Elektrik tüketimi için Sanayi Sicil Belgesi işlemlerinde gereklidir

EMİSYON İZİN BELGESİ

Endüstri Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

EMİSYON İZİN BELGESİ Endüstri Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gerekli baca gazı ölçümleri yapılarak “Emisyon İzin Belgesi” alınması danışmanlık hizmetinde teknik kadrolarımızdan yararlanınız iso9001

İTFAİYE RAPORU

İtfaiye Raporu

İtfaiye Raporu, Belediyeler tarafından verilen ve ruhsat almak için hazırlanması zorunlu olan rapordur.İtfaiye raporu ile işletmenin yangın,patlama vb konularda yeterllik sahibi olduğu belirlenmiş olur.

Deşarj izin belgesİ

Deşarj izin belgesiSu Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

Deşarj izin belgesİ Deşarj izin belgesiSu Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında “Deşarj İzin Belgesi” için gerekli su analizleri anlaşmalı olduğumuz Üniversite Laboratuvarında yapılmaktadır, deşarj izin dosyası hazırlanarak Deşarj İzin Belgesi alınması danışmanlık hizmetlerinde teknik kadrolarımızdan yararlanınız iso9001

Deşarj izin belgesİ

Deşarj izin belgesi Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

Deşarj izin belgesi Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında “Deşarj İzin Belgesi” için gerekli su analizleri anlaşmalı olduğumuz Üniversite Laboratuvarında yapılmaktadır, deşarj izin dosyası hazırlanarak Deşarj İzin Belgesi alınması danışmanlık hizmetlerinde teknik kadrolarımızdan yararlanınız iso9001

RiSK ANALİZİ

Risk Analiz hizmeti

Risk Analiz hizmeti sırasında önce bilgi varlıklarının envanteri çıkartılır, yapılan özel bir elemenin ardından tehditler, zayıf noktalar ve bunlara karşılık gelen riskler belirlenir. Risklerin sıralanmasının ardından, öncelikli riskler belirlenir ve alınması gereken önlemlere karar verilir. Amaç, risklerin tanımlanması, gerekli tedbirlerin alınmasını ön plana çıkaran bir risk analizi prosesini başlatmaktır.Bu çalışmalar sırasında oluşturulan risklerin izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili teknikler, alınacak önlemlerin yeterliliğini denetlemek için anahtar görev görmektedir. Yapılan Risk Analizini gerçekçi kılan en önemli faktör ise, bu çalışmanın her aşamasında fayda/maliyet dengesini gözetmek ve bu konuda yapılacak optimizasyondur. iso9001